SMK Muhammadiyah Sumowono
SHARE :

Struktur OrganisasiStruktur Organisasi SMK Muhammadiyah Sumowono Kabupaten Semarang berdasarkan SK Kepala Sekolah no : 800/512/2020 adalah sebagai berikut :

1 Kepala Sekolah :  Eko Pamuji, S.T.
2 Wakil Kepala Sekolah    
  a. Bidang Kurikulum :  Siti Maesaroh, S.Pd.
  b. Bidang Kesiswaan :  M. Samsul Nizar, S.Pd.
  c. Bidang Humas & IDUKA :  Sri Fatmawati, S.Pd.
  d. Bidang Sarpras :  Subariyanto
3 Kepala Program Keahlian    
  Teknik dan Bisnis Sepeda Motor : Purnomo, ST.
  Tata Busana : Nur Ana, S.Pd.
    :  
    :  
4 Kepala Unit Produksi TB : Gede Gandhi Diraeni, S.Pd.
5 Operator Sekolah :  Sri Fatmawati, S.Pd.
6 Wali Kelas    
  a. X TBSM A :  Miftakhudin, S.Pd.
  b. X TBSM B :  Arif Gusmawan
  c. X TB :  Ika Khusnul Khotimah, S.Pd.
  d. XI TBSM A :  Laila Nurul Fatimah, S.PSi.
  e. XI TBSM B :  Gede Gandhi Diraeni, S.Pd.
  f. XI TB :  Titik Sri Mulyani, S.Pd.
  g. XII TBSM :  Agus Setiyono, S.Pd.
  h. XII TB :  Ani Ika Tasfiriyah, S.Pd
7 Kepala Perpustakaan   Miftakhudin, S.Pd.
8 Koordinator BP / BK : Laila Nurul Fatimah, S.PSi.
9 Keamanan :  Wahyu Tri Mulyo